Anke Strijbos publiceert artikel in NJB over de verwerkersovereenkomst onder de AVG

16 februari 2018

Anke Strijbos heeft samen met Tineke van de Bunt in het Nederlands Juristenblad een artikel gepubliceerd over de verwerkersovereenkomst: de overeenkomst tussen de bewerker en de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de bewerker. Het artikel is toegespitst op de situatie zoals die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal bestaan en gaat onder meer in op de redelijke verdeling van de risico’s tussen de verantwoordelijke en de bewerker.