Brinkhof behaalt overwinning in twee zaken: Google hoeft verwijderde video’s van politici Wybren van Haga en Thierry Baudet over de coronamaatregelen niet terug te plaatsen op YouTube

1 oktober 2021

Tweede Kamerleden Wybren van Haga en Thierry Baudet plaatsten dit jaar video’s op YouTube waarin zij zich kritisch uitlieten over de coronamaatregelen. Google verwijderde enkele van die video’s omdat deze in strijd waren met YouTube’s beleid tegen misleidende medische informatie over Covid-19. Zowel Van Haga (samen met Stichting Blckbx) als Baudet (samen met Forum voor Democratie) startten daarop een kort geding tegen Google.

Op 18 augustus 2021 wees de voorzieningenrechter alle vorderingen van Van Haga en Stichting Blckbx af (zie uitspraak hier) en op 15 september 2021 ook die van Baudet en Forum voor Democratie (zie uitspraak hier). In beide gevallen oordeelde de rechter dat Google de video’s niet terug hoefde te plaatsen, omdat zij terecht had vastgesteld dat de video’s in strijd waren met het Covid-beleid.

De voorzieningenrechter oordeelde in beide zaken dat Google als privaat platform het recht heeft – op basis van haar eigendomsrecht en het recht op ondernemersvrijheid – om beleid vast te stellen ter bestrijding van misinformatie en dat beleid te handhaven. De lat voor de rechter om in te grijpen in dat proces ligt hoog en wordt hier niet gehaald. Volgens de voorzieningenrechter is er geen sprake van een daadwerkelijke beperking van hun recht op vrijheid van meningsuiting, omdat er voldoende mogelijkheid blijft voor debat op YouTube en er voldoende andere beschikbare kanalen bestaan.

Inmiddels heeft Brinkhof Google in drie zaken succesvol bijgestaan over de toepassing van haar Covid-beleid. Deze zaken werden behandeld door Remy Chavannes, Dorien Verhulst en Anke Strijbos.