Brinkhof over de gewijzigde AVMD-richtlijn in Mediaforum

10 mei 2019

Het nieuwe nummer van Mediaforum (2019-2) is grotendeels gewijd aan de gewijzigde Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Anke Strijbos en Dorien Verhulst schreven een bijdrage over de regulering van videoplatformdiensten onder de herziene richtlijn. Het artikel van Anne Bruna en Remy Chavannes behandelt de wijzigingen in het jurisdictie-regime. Tenslotte bevat het nummer ook nog een noot van Quinten Kroes bij het arrest van het Hof van Justitie over de toepasselijkheid van must-carry regels op een video-streaming platform.