Brinkhof scoort overwinning voor VoetbalTV in eerste uitspraak over AVG-boete

23 november 2020

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag uitspraak gedaan in het beroep van VoetbalTV tegen Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de eerste Nederlandse uitspraak over boetes van de AP op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VoetbalTV, een initiatief van de KNVB en Talpa Network, maakte het amateurvoetballers en –liefhebbers mogelijk om professioneel opgenomen voetbalwedstrijden terug te kijken via een door haar aangeboden platform. De AP legde VoetbalTV een boete op van € 575.000 omdat de videobeelden onrechtmatig zouden worden verwerkt: de AP meende dat VoetbalTV zich niet kon beroepen op de verwerkingsgrondslag van het gerechtvaardigd belang uit de AVG.

Het gerechtvaardigd belang is één van de zes grondslagen uit de AVG waarop de verwerking van persoonsgegevens kan worden gebaseerd. Deze open en flexibele grondslag wordt in de praktijk veel toegepast, maar sinds kort geeft de AP daar een strikte uitleg aan: een belang is slechts ‘gerechtvaardigd’ indien het in de wet/het recht benoemd is als ‘rechtsbelang’. Als de wet het niet noemt, is het niet gerechtvaardigd en komt men aan een afweging niet toe. Zuiver commerciële belangen kunnen daarom nooit gerechtvaardigd zijn, aldus de AP. In de praktijk is volgens de uitleg van de AP ineens veel onmogelijk, maar in haar uitspraak van vandaag heeft de rechtbank de AP teruggefloten.

De rechtbank vernietigt het besluit van de AP en veegt de boete van € 575.000 geheel van tafel. De argumenten die Quinten Kroes en Manon Oostveen aanvoerden namens VoetbalTV, worden gevolgd; in duidelijke bewoordingen verwerpt de rechtbank de strikte interpretatie van de AP. De rechtbank concludeert dat het bij het gerechtvaardigd belang gaat om een negatieve toets: als een belang niet in strijd is met de wet, is het gerechtvaardigd. En mag het dus meewegen in de belangenafweging. Dat is van grote betekenis voor de privacypraktijk, niet alleen voor VoetbalTV.

De uitspraak is hier te raadplegen.

VoetbalTV werd bijgestaan door Manon Oostveen en Quinten Kroes.