Chambers Guide on Trade Secrets in the Netherlands

5 mei 2021

In de recent gepubliceerde Global Practice Guide: Trade Secrets 2021 leggen collega’s Mark van Gardingen en Alexander de Leeuw uit hoe de bescherming van bedrijfsgeheimen in Nederland is geregeld onder de relatief nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Ze stippen ook recente ontwikkelingen aan in dit rechtsgebied, bijvoorbeeld op het gebied van bewijsbeslag en ‘confidentiality pools’. Mark en Alexander hebben Dow bijgestaan in de procedure tussen Dow/Organik over misbruik van Dows bedrijfsgeheimen.