Four-to-three fusies in de telecomsector: lees de noot bij het arrest CK Telecoms UK

20 oktober 2020

Voor het juridische tijdschrift Mediaforum schreef Gaëlle Béquet een noot bij een baanbrekend arrest van het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 mei 2020 tussen enerzijds CK Telecoms UK en anderzijds de Europese Commissie (zaak T‑399/16).

Het Gerecht vernietigt het concentratiebesluit van de Europese Commis­sie, waarin zij de overname van O2 UK door Hutchison 3G UK blokkeerde. Deze overname was een “four-to-three” concentratie, dat wil zeggen een concentratie waarbij het aantal marktspelers zou worden teruggebracht van vier naar drie. De overna­me zou van de gefuseerde entiteit een leidende (maar niet dominante) speler op de Britse markt voor mobiele telefonie hebben gemaakt. Deze strikte four-to-three aanpak van de Commissie heeft tot onzekerheid op de telecommarkt geleid en, als gevolg hiervan, waarschijnlijk de verdere consolidatie ervan in bepaalde mate tegengehouden. Vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt is het arrest van groot belang, omdat het Gerecht voor het eerst sinds de invoering van de Concentratieverordening uit 2004 een besluit van de Commissie toetst waarin een concentratie is verboden, terwijl deze niet zou heb­ben geleid tot het ontstaan of versterken van een dominante positie van de gefuseerde entiteit.

Klik hier om de Engelse tekst van de uitspraak en de Nederlandse noot te lezen.