Het CK Telecoms-arrest: vier is (g)een magisch getal

19 januari 2021

Voor het juridische tijdschrift Markt en Mededinging schreven Pepijn van Ginneken en Gaëlle Béquet een noot bij een baanbrekend arrest van het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 mei 2020 in een zaak tussen CK Telecoms UK en de Europese Commissie (zaak T‑399/16).

Het Gerecht vernietigt het concentratiebesluit van de Europese Commissie, waarin de Commissie de overname van O2 UK door Hutchison 3G UK blokkeerde. Deze overname was een “four-to-three” concentratie, dat wil zeggen een concentratie waarbij het aantal marktspelers zou worden teruggebracht van vier naar drie. De overname zou van de gefuseerde entiteit een leidende (maar niet dominante) speler op de Britse markt voor mobiele telefonie hebben gemaakt.

Dit is de eerste uitspraak van het Gerecht over de zgn. SIEC-toets (“significante belemmering van een daadwerkelijke mededinging”) die sinds 2004 moet worden toegepast bij de beoordeling van een fusie die niet leidt tot een dominante positie. Het Gerecht oordeelt dat een dergelijke fusie alleen tot een significante belemmering van de mededinging kan leiden, en dus verboden kan worden, als zij effecten oplevert die gelijkwaardig zijn aan het in het leven roepen of versterken van een machtspositie. Het  arrest is van belang omdat het richtsnoeren geeft voor de normen en concepten uit de Concentratieverordening die moeten worden toegepast voor de vaststelling van een SIEC.

Klik hier om de Nederlandse noot te lezen.