Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt dat de Autoriteit Consument & Markt de markt voor zakelijke glasvezelnetwerken niet hoeft te reguleren

19 juni 2018

Het CBb baseert zijn beslissing onder andere op het feit dat Eurofiber, de grootste concurrent van KPN, in staat is met KPN te concurreren en sinds 2012 procentueel sterker is gegroeid dan KPN. Daar komt bij dat de verwachte prijsdaling als gevolg van prijsregulering van KPN Eurofiber ernstig in haar mogelijkheid tot concurrentie zou belemmeren, terwijl het doel van regulering juist is om concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken te bevorderen. Pepijn van Ginneken en Gaëlle Béquet hebben Eurofiber in deze procedure bijgestaan. Lees de uitspraak hier.