Hof van Justitie geeft uitleg over gemeentelijke heffingen bij de aanleg van glasvezel

20 maart 2018

Pepijn van Ginneken schreef een opinie-stuk over de uitspraak van het Hof van Justitie van 30 januari 2018 over de uitrol van glasvezel. Het Hof bepaalde hierin dat de hoge heffing die gemeenten in rekening brengen voor de aanleg van glasvezel niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen uit de Europese Machtigingsrichtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat dergelijke vergoedingen niet méér mogen bedragen dan de noodzakelijke kosten. Hierdoor zullen gemeenten niet langer hoge vergoedingen mogen vragen van glasvezeloperators voor de aanleg van glasvezel op hun grondgebied. Download het artikel hier.