NJB Kroniek technologie en recht 2015-2016

15 november 2016

Alle traditionele rechtsgebieden zien zich inmiddels geconfronteerd met technische casuïstiek. Toch zijn er wel degelijk een aantal samenhangende (delen van) rechtsgebieden, waarvan de ontwikkeling momenteel wordt gedomineerd door technologische ontwikkelingen: de uitleg en handhaving van het auteursrecht op internet, allerlei aspecten van het privacyrecht, het recht op informatievrijheid en het aansprakelijkheidsregime voor internetbedrijven op basis van de e-Commercerichtlijn. Op het snijvlak van deze rechtsgebieden opereren grote technologiebedrijven als Apple, Facebook, Amazon en Google. Remy Chavannes, Dorien Verhulst en Anke Strijbos schreven een kroniek die zich concentreert op enkele grote actuele digitale thema’s. U kunt de publicatie hier bekijken.