Ook rechtbanken worstelen met privacy (annotatie)

25 april 2019

Voor het tijdschrift Computerrecht schreef Manon Oostveen een annotatie bij een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, waarin de rechtbank op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming tot de conclusie komt dat zij een beroep in éénentwintig verschillende zaken moet splitsen. Deze toch wel bijzondere uitspraak laat zien hoe er in de praktijk met de AVG wordt geworsteld.

De in de annotatie genoemde andere praktijkvoorbeelden geven aan hoe verkeerde interpretaties van de AVG tot geestige situaties kunnen leiden, maar ook dat overlast of een afname van het maatschappelijk draagvlak voor privacyregulering er de schaduwzijde van kunnen zijn. De annotatie is hier te vinden.