Oppositie van Canal+ tegen merk FOX+ verworpen

20 april 2020

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft onlangs een oppositie van het Franse Groupe Canal+ (Canal+) tegen een Benelux merkaanvrage van Twentieth Century Fox Film Corporation (Fox) voor het woordmerk FOX+ afgewezen.

Canal+ had bij het BOIP oppositie ingediend tegen het merk FOX+ op grond van verwarringsgevaar vanwege vermeende overeenstemming met de oudere merken van Canal+ en soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Canal+ heeft haar oppositie gebaseerd op het woordmerk PLUS, een beeldmerk en enkele andere merken die hetzelfde voornoemde beeldmerk omvatten in combinatie met verbale elementen .

Geen overeenstemmende merken

Het BOIP  heeft eerst vastgesteld dat er geen overeenstemming is tussen FOX+ en de merken van Canal+ die het ‘+’-beeldmerk in combinatie met verbale elementen omvatten. Vanwege de verschillen in de verbale elementen worden de merken van Canal+ beschouwd als visueel, auditief en conceptueel verschillend. De merken hebben weliswaar een ‘+’ gemeen , maar dit is onvoldoende om te concluderen dat de merken in hun totaalindruk overeenstemmen.

Geen werkelijk gebruik PLUS en ‘+’ beeldmerk

Het BOIP was het met Fox eens dat het door Canal+ overgelegde bewijsmateriaal geen werkelijk gebruik aantoont. Het BOIP heeft bij de beoordeling van het risico op verwarring dan ook geen rekening gehouden met deze twee merken.

Geen reputatie van het teken ‘+’ op zich

Canal+ betoogde dat de merken waarop zij deze oppositie baseerde bekend zijn en diende ter ondersteuning hiervan een marktonderzoeksrapport in met betrekking tot het woordmerk CANAL+.

Het BOIP was het met Fox eens dat het marktonderzoek betrekking had op een merk waarop Canal+ in deze oppositie geen beroep had gedaan. Bovendien, zelfs als het merk CANAL+ bekend zou zijn, betekent dit niet dat het afzonderlijke element ‘+’ dat ook is.

FOX+ maakt geen deel uit van een serie merken

Canal+ stelde verder dat haar merken seriemerken zijn, die een merkenfamilie vormen. Elk merk dat bestaat uit een term die wordt gevolgd door het + teken, zoals FOX+, kan niet alleen een risico op verwarring veroorzaken, maar ook een risico op associatie, waardoor het publiek kan denken dat dit merk deel uitmaakt van haar serie merken.

Het BOIP merkt op dat de merken van Canal+ bestaan uit één of twee woorden die gepaard gaan met één of twee geometrische figuren en gevolgd worden door een wit kruis op een zwarte achtergrond. Volgens het BOIP zijn er geen overeenkomsten tussen deze merken en het merk FOX+, waardoor de consument deze laatste zou associëren met de merken van Canal+.

Geen gevaar voor verwarring

Gelet op het voorgaande concludeert het BOIP dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, omdat de merken die het ‘+’-beeldelement bevatten, ook al zouden ze bekend zijn, niet overeenstemmen met FOX+.

Als gevolg hiervan wordt de oppositie van Canal+ afgewezen en wordt het merk FOX+ ingeschreven voor alle aangevraagde waren en diensten.

De beslissing kan hier worden geraadpleegd.

De zaak werd voor Fox behandeld door merkengemachtigde Adee Keppy.