Quinten Kroes publiceert annotatie in Mediaforum

9 oktober 2018

Mediaforum, het tijdschrift voor media en communicatierecht, publiceerde een annotatie van Quinten Kroes over de mediarechtelijke status van een YouTube-kanaal met reclamevideo’s van Peugeot.