RatPac maakt geen inbreuk op Rat Pack

12 oktober 2019

Als onderdeel van wereldwijde procedures tussen de Duitse filmproducent Rat Pack Filmproduktion en de Amerikaanse filmfinancierder RatPac Entertainment, heeft Rat Pack in Nederland een procedure gestart tegen RatPac vanwege gestelde merkregistratie te kwader trouw en inbreuk op gestelde handelsnaamrechten in Nederland. Bij vonnis van 9 oktober 2019 heeft de rechtbank Den Haag kantoorcliënt RatPac volledig in het gelijk gesteld.

Geen merkregistratie te kwader trouw

De litigieuze Benelux merkregistratie van RatPac was het gevolg van een geconverteerde Europese Uniemerkaanvrage, waardoor die Benelux merkregistratie de oorspronkelijke aanvraagdatum van het EU merk als prioriteitsdatum kreeg. De rechtbank oordeelde dat deze prioriteitsdatum daardoor het ijkpunt was voor de beoordeling van de gestelde kwader trouw. In die beoordeling heeft de rechtbank vastgesteld dat geen concrete feiten of omstandigheden waren gesteld die tot kwade trouw konden leiden. Uit niets bleek namelijk dat RatPac het oogmerk zou hebben gehad Rat Pack te willen beletten haar naam te gebruiken.

Geen handelsnaamrechten en geen inbreuk

Dan de gestelde inbreuk op handelsnaamrechten van Rat Pack in Nederland. RatPac ontkende dat het door Rat Pack overgelegde gebruiksbewijs in het geheel zou leiden tot handelsnaamrechten. Ook hier kreeg RatPac gelijk van de rechtbank. Het ingediende gebruiksbewijs van Rat Pack liet geen gebruik zien dat tot een dusdanige bekendheid zou leiden die beschermd zou worden als handelsnaam onder Nederlands recht.

Zelfs als het bewijs zou leiden tot een beschermenswaardige handelsnaam onder Nederlands recht, dan zou dit volgens de rechtbank slechts leiden tot een beperkte beschermingsomvang. Rat Pack had niet gesteld waarom concrete verwarring, of gevaar daarvoor, zou bestaan, ondanks dat RatPac wel had beargumenteerd dat geen daadwerkelijke verwarring bestond omdat het ene bedrijf een kleinere Duitse kinderfilmproducent is en het andere bedrijf een grotere filmfinancierder voor Hollywood blockbuster films. De rechtbank oordeelde ook dat de namen RatPac en Rat Pack op opvallende wijze afwijken, waardoor geen gevaar voor verwarring bestaat.

Gregor Vos en Rutger Stoop stonden RatPac Entertainment bij.