Servier: een bittere pil voor de Commissie

1 juli 2019

Voor het tijdschrift Markt & Mededinging schreven Pepijn van Ginneken en Gaëlle Béquet een noot bij een uitspraak van het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 december 2018 tussen Servier en de Commissie (zaak T-691/14). De zaak speelde in de context van zogenaamde Pay-for-Delay afspraken waarbij Servier, die octrooien had voor een bepaald geneesmiddel, producenten van generieke geneesmiddelen (indirect) betaalde om later op de markt te komen. Op die manier kon zij de prijzen van haar geneesmiddelen hoog houden. Het Gerecht kwam tot de conclusie dat de afspraken met de meeste generieken in strijd waren met het kartelverbod. De Commissie had echter niet bewezen dat Servier met deze afspraken misbruik maakte van haar machtspositie. Klik hier om de noot te lezen.