Servier – Verboden octrooischikkingen

17 juli 2019

Voor het tijdschrift Berichten Industriële Eigendom schreef Gaëlle Béquet een noot bij de uitspraken van het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 december 2018 tussen enerzijds Servier en Krka en anderzijds de Europese Commissie (zaken T-684/14 en T-691/14). De zaak speelde in de context van zogenaamde pay-for-delay afspraken waarbij Servier, die octrooien had voor een bepaald geneesmiddel, producenten van generieke geneesmiddelen in het kader van schikkingen (indirect) betaalde om later op de markt te komen. Op die manier kon zij de prijzen van haar geneesmiddelen hoog houden. Deze noot gaat in op de vraag welke afspraken tussen originator en generiek zijn toegestaan. Klik hier om de noot te lezen.