Bernt Hugenholtz (Of Counsel) is gespecialiseerd in het auteursrecht, de naburig rechten en het informatierecht. Hij is emeritus hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig directeur van het Instituut voor Informatierecht (IViR).

Bernt is co-auteur, met prof. Paul Goldstein (Stanford University), van International Copyright. Principles, Law, and Practice (4th ed., Oxford University Press, 2019), en co-auteur, met prof. Thomas Dreier (TU Karlsruhe), van Concise European Copyright Law (2nd ed., Kluwer Law International, 2016).

Hij heeft adviezen uitgebracht aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), de OESO, het EU-voorzitterschap, de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Nederlandse regering en verschillende andere nationale regeringen. Hij is een van de oprichters van de Wittem-groep die de European Copyright Code heeft opgesteld, en medeoprichter van de European Copyright Society.

Bernt Hugenholtz was van 1990 tot 1998 advocaat te Amsterdam en is thans rechter-plaatsvervanger bij de gerechtshoven Den Haag en Arnhem-Leeuwarden.