Carlijn van der Berg is werkzaam op het gebied van intellectueel eigendom, met een nadruk op merken-, modellen- en auteursrecht.

Voordat Carlijn in maart 2022 in haar huidige functie startte, liep zij stage bij Brinkhof en werkte zij in verschillende functies binnen het kantoor. Zij studeerde in januari 2022 cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam met een master Informatierecht. Haar masterscriptie schreef zij over de invloed van de harmonisatie van het auteursrecht op het raakvlak tussen het modellenrecht en het auteursrecht in de EU.

Tijdens haar bachelor heeft Carlijn een semester aan Cornell Law School in de Verenigde Staten gestudeerd, waar zij zich ook in het Amerikaans intellectueel eigendomsrecht heeft verdiept.