Daan de Lange

“Draws praise for his strength at leading technically complex cases.” – Who’s Who Legal

Daan de Lange (beëdigd in 2003) is gespecialiseerd in internationale octrooigeschillen, met de nadruk op farma- en biotech-zaken.

Daan is een echte litigator en op zijn best in complexe, veeleisende geschillen. Hij was afgelopen jaren betrokken bij verschillende belangrijke octrooizaken voor de Hoge Raad. Cliënten waarderen Daan om zijn begrip van complexe technologie en zijn vasthoudendheid.

Volgens Chambers is Daan “an up-and-coming, results-focused, creative lawyer“. IAM Patent 1000 stelt: “he does a tremendous job and is deeply experienced”. Daan wordt verder aanbevolen door Who is Who Legal – Patents. Daan is redacteur van het IE-tijdschrift BIE en publiceert regelmatig over (octrooi)procesrecht. Voorts is hij docent bij de Beroepsopleiding Octrooigemachtigden. Daan spreekt geregeld op congressen en is actief lid van beroepsverenigingen zoals EPLAW en AIPPI.

Daan is sinds 2007 werkzaam bij Brinkhof en is per 1 januari 2015 benoemd als partner. Daarvoor werkte Daan bij de secties intellectueel eigendomsrecht en litigation van Stibbe.

Daan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.