Jasmijn de Groot (beëdiging als advocaat in februari 2021) is hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van nationaal en Europees octrooirecht.

Jasmijn is in 2019 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als master Privaatrecht met de specialisatie intellectueel eigendomsrecht en rondde in 2020 haar master International Technology Law cum laude af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij schreef haar afstudeerscriptie over de wenselijkheid van het verlenen van octrooirechten voor uitvindingen gecreëerd door autonome intelligente systemen.

Tijdens haar bachelor heeft Jasmijn een semester aan de Universitat Pompue Fabra in Barcelona gestudeerd.