Maarten Groeneveld is hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van nationaal en Europees octrooirecht.

In 2022 heeft Maarten een student-stage gelopen bij Brinkhof waarna hij bij Brinkhof in dienst is getreden. Hij studeerde in juli 2021 met een 8.0 gemiddeld af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met een master Internet, Intellectuele Eigendom en ICT. Zijn masterscriptie schreef hij over het verkrijgen van een aanvullend beschermingscertificaat op een tweede medische indicatie octrooi na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Santen SAS v Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle.

Tijdens zijn masterstudie was Maarten werkzaam als juridisch adviseur voor Clinic Law Incubator. Binnen deze organisatie heeft hij start-ups en particulieren geadviseerd over juridische vraagstukken op het gebied van IE-recht.