Marthe van der Velde (beëdigd in 2021) is werkzaam op het gebied van media- en informatierecht.

Marthe is in 2021 cum laude afgestudeerd met zowel een master Public International Law met de specialisatie Human Rights als een master Privaatrecht met de specialisatie Intellectueel Eigendomsrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij schreef haar afstudeerscripties over de Facebook Oversight Board als remedial mechanism en de gevolgen van de AVMD-richtlijn voor de uitingsvrijheid van Youtube-gebruikers.

Tijdens haar studie was Marthe werkzaam als buitengriffier bij de rechtbank Midden-Nederland, liep zij stages binnen en buiten de advocatuur en werkte zij als onderzoeksassistent mee aan verschillende wetenschappelijke projecten, alle met een expertise in het IE-recht. Daarnaast heeft zij in haar studententijd een semester in Lund, Zweden gestudeerd en op hoog niveau geroeid.