Sectoren

Brinkhof is een advocatenkantoor met een sterk accent op sectoren waar innovatie, technologie en immateriële activa (zoals brands, goodwill en informatie) een belangrijke rol spelen. Hier treft u een overzicht aan van de sectoren waarin onze cliënten met name actief zijn. Klik op de één van de sectoren voor meer informatie.

“Complementing its IP team with a robust competition law line-up, the group boasts boundless appeal to pharmaceutical players, representing both innovators and generics in major multi-jurisdictional challenges.” – IAM Patent 1000