Omroep, media & entertainment

In onze informatie- en communicatiemaatschappij zijn alle media samengesmolten in een web van onderling verbonden netwerken. Die maatschappij heeft behoefte aan bedrijven die innovatieve technologie ontwikkelen. De mogelijkheden voor traditionele radio- en tv-uitzendingen zijn weliswaar toegenomen, maar blijven schaars. De distributie via internet is echter schier onbeperkt.

Overheden voorzien in ingewikkelde regels om de schaarse bronnen op een eerlijke manier te verdelen tussen bestaande en nieuwe spelers. Om in dit veld een kansrijke plek te veroveren, is het van groot belang de regels van het spel en de mogelijkheden die daaruit voortvloeien door en door te kennen.

Het internet is al lang geen vrijplaats meer, ook daar neemt de regeldruk toe. Overheden proberen greep te krijgen op wat via internet wordt verspreid, bijvoorbeeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke uitingen, of om illegale content tegen te gaan. De advocaten van Brinkhof beschikken over de kennis en creativiteit om effectief over deze nieuwe vraagstukken te adviseren.

Nieuws

Geen nieuws gevonden